Предстоящи събития

Последни коментари

  Архив

  Категории

  Абонирайте се за нашите новини

  Get new posts by email
  18.07.2024

  Устав

  Уставът на Народно читалище „Габрово 2002“ е приет на учредителното събрание на читалището, като последната му редакция е от 25 февруари 2010 г.


   

  У   С   Т   А   В

  на  Народно читалище   “ГАБРОВО – 2002”

  Глава първа

   

  ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

   

  Чл. 1. Народно читалище “ ГАБРОВО-2002“ е традиционно самоуправляващо се културно-просветно сдружение на жители и културната общественост  на гр. Габрово.

  Чл. 2. Читалището е юридическо лице с идеална цел и наименование “Габрово-2002”, което е създадено и функционира на основание на Закона за народните читалища и този устав.

  Чл. 3. Народно читалище “Габрово-2002” има за свое седалище гр. Габрово, Община Габрово,    улица Тимок № 2, където се намира и адреса на неговото управление.

  Чл. 4. Народно читалище  „Габрово-2002” е неполитическа организация и в неговата дейност могат да  участват всички физически лица без оглед  на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и  етническо самосъзнание.

  ……………………………..


   

  Пълният текст на Устава можете да прочетете ТУК