03.07.2020

Устав

Уставът на Народно читалище „Габрово 2002“ е приет на учредителното събрание на читалището, като последната му редакция е от 25 февруари 2010 г.


 

У   С   Т   А   В

на  Народно читалище   “ГАБРОВО – 2002”

Глава първа

 

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Народно читалище “ ГАБРОВО-2002“ е традиционно самоуправляващо се културно-просветно сдружение на жители и културната общественост  на гр. Габрово.

Чл. 2. Читалището е юридическо лице с идеална цел и наименование “Габрово-2002”, което е създадено и функционира на основание на Закона за народните читалища и този устав.

Чл. 3. Народно читалище “Габрово-2002” има за свое седалище гр. Габрово, Община Габрово,    улица Тимок № 2, където се намира и адреса на неговото управление.

Чл. 4. Народно читалище  „Габрово-2002” е неполитическа организация и в неговата дейност могат да  участват всички физически лица без оглед  на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и  етническо самосъзнание.

……………………………..


 

Пълният текст на Устава можете да прочетете ТУК

Последни коментари

    Архив

    Категории

    Абонирайте се за нашите новини

    Get new posts by email